CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU VỀ DA, VẢI, THẢM ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

  • Thương hiệu: Guardindustrie

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CÔNG NGHỆ NANO - CÔNG NGHỆ MỚI

"Xử lý, Phục hồi, Chăm sóc và Bảo vệ"
Vật liệu: Da, Vải, Thảm

Là thương hiệu hàng đầu Thế giới luôn đi tiên phong và dẫn đầu trong nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ Nano - Công nghệ Mới “Xử lý, Phục hồi, Chăm sóc và Bảo vệ” vật liệu Da, Vải, Thảm.